Nėra dirvožemio derlumo, nėra augalų derlingumo. Labai gerai, kad pastaruoju metu žemdirbiai tai suprato ir stengiasi atstatyti pačią svarbiausią dirvožemio savybę – dirvožemio derlumą. Daugelis jau nori, kad dirvožemis būtų dirvožemis, o ne gruntas be gyvybės. Sėjami posėliniai augalai, pagal galimybes įterpiamos organinės trąšos, daugelis jau supranta, kad tinkamai paruošti šiaudai – geriausia organinė trąša.

Ar bandymai pakeisti dirvožemio savybes tinkami? Nuolat buvo pabrėžiama mineralinių trąšų svarba gerinant dirvožemio savybes. Pasirodo, kad trąšos, naudojamos be tam tikros sistemos, keičia kokybinį dirvožemio mikroorganizmų sąstatą, suardo huminių rūgščių molekules, pažeidžiamas arba sunaikinamas dirvožemio derlumas, nes suardoma dirvožemio struktūra. Dažnai matome laukus, pasidengusius negyvomis dulkėmis, o ilgainiui toks dirvožemis tampa netinkamu augalams.

Priežasčių toli ieškoti nereikia. Nesilaikant augalų kaitos reikalavimų, sunku gauti derlių be cheminių preparatų, skirtų kenkėjų, piktžolių, ligų naikinimui, tačiau reikia prisiminti, kad jie užteršia dirvožemį ir augalus. Nereikia ilgai laukti, gerąją dirvožemio mikroflorą pakeičia patogeninė, sukelianti augalų ligas. Suprantama, kad be pramonės neįmanomas progresas, tačiau gamyklų išmetami junginiai patenka į dirvožemį, randami dirvožemyje metalų jonai stebina mokslininkus. Susiduriama su problema, kad dirvožemiai rūgštėja arba šarmėja ir reikia skirti papildomas lėšas dirvožemio savybių reguliavimui.

Nuo ko pradėti? Tai – svarbiausias šiuolaikinės žemdirbystės klausimas. Manome, kad pirmiausiai reikia įsižiūrėti į procesus, vykstančius gamtoje ir rasti galimybę grąžinti dirvožemiui humines rūgštis. Manome, kad kol kas preparatui Ormin K plus nėra lygių. Preparatas pagamintas iš biologiškai aktyvios natūralios žaliavos, svarbiausia – jo koncentracija labai aukšta. Mums labai svarbu, kad preparatas pagamintas iš ekologiškai švarios žaliavos. Ormin K plus – pamatinis preparatas, su juo galima derinti kitus biologinius preparatus. Naudojant preparatą, dirvožemyje daugėja azotofiksatorių, fosforą atpalaiduojančių mikroorganizmų, o labai nualintuose dirvožemiuose galima naudoti su atitinkamais bakterijų preparatais.

Koks Ormin K plus privalumas? Panaudojus preparatą, aktyvuojami vieningi biocheminiai ir mikrobiologiniai procesai dirvožemyje bei augaluose. Gamtoje egzistuoja unikali struktūra – vanduo – dirvožemis. Ormin K plus atstato dirvožemio struktūrą, nes huminės rūgštys geba sąveikauti su dirvožemio mineralais. Panaudojus preparatą, huminės rūgštys patenka į dirvožemio sluoksnį, esantį po derlinguoju sluoksniu ir paverčia azotą, fosforą, kalį, mikroelementus prieinamais augalams. Tai reiškia, kad preparatas padidina derlingą sluoksnį. Huminės rūgštys, esančios preparate, dirvožemyje esantį vandenį paverčia biologiškai aktyviu, vanduo įgauna tirpstančio sniego ar ledo, o dar paprasčiau lietaus vandens savybes. Būtent toks vanduo reikalingas augalams. Kuo daugiau dirvožemyje huminių rūgščių, tuo daugiau drėgmės dirvožemis geba išlaikyti. Tai svarbu ne tik sausringuoju laikotarpiu, jei dirvožemis užpildytas „gyvu“ vandeniu, augalai formuoja stiprias šaknis, galinčias prasibrauti į giliuosius sluoksnius, kur visuomet būna vandens. Ormin K plus reguliuoja dirvožemio pH. Naudojant preparatą nualintuose dirvožemiuose, po kelių metų jie tampa tinkami svarbiausių lauko augalų auginimui.