HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos: metazachloras 500 g/l

Preparato forma: koncentruota suspensija

RAPSAN 500 SC – sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas naikinti vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles žieminių ir vasarinių rapsų. Jis veikia per šaknis (dirvą) ir per lapus.

Veikimo spektras:

Žieminiai rapsai
Veiksmingumas purškiant 1,5 l/ha normą iki sudygimo:
100 – 84% – trikertė žvaginė, kibusis lipikas, bekvapė šunramunė, šiurkščioji pienė, daržinė žliūgė notrelių rūšys, snapučiai.
83,9- 50% – baltoji balanda, vijoklinis pelėvirkštis, dirvinė našlaitė.
≤49,9% – dirvinis garstukas ir paprastieji kviečiai.
Veiksmingumas purškiant 1,5 l/ha normą po sudygimo:
100 – 84%) – kibusis lipikas, bekvapės šunramunės, šiurkščioji pienė, baltoji balanda, notrelių rūšys, daržinė žliūgė.
83,9-50% – dirviniai žirniai, vijoklinis pelėvirkštis.
≤49,9% – trikertė žvaginė, snapučiai, dirvinis garstukas, paprastieji kviečiai, dirvinė našlaitė.

Vasariniai rapsai
Veiksmingumas purškiant 1,5 l/ha normą iki sudygimo:
100 – 84%– trikertė žvaginė, paprastoji rietmenė, bekvapė šunramunė, raudonžiedė notrelė, notrelių rūšys, vienametė miglė, rūgtis takažolė, trumpamakštė rūgtis, daržinė žliūgė, dirvinė veronika paprastasis dalgutis.
83,9 – 50% – baltoji balanda, aklių rūšys, dirvinis garstukas.
≤49,9% – dirvinė karpažolė, vaistinė žvirbliarūtė, vijoklinis pelėvirkštis, dirvinė pienė, dirvinė našlaitė.
Veiksmingumas purškiant 1,5 l/ha normą po sudygimo:
100 – 84%– paprastoji rietmenė, kibusis lipikas, raudonžiedė notrelė, notrelių rūšys, vienametė miglė, dirvinė veronika, trikertė žvaginė.
83,9 – 50%– bekvapė šunramunė, baltoji balanda, aklių rūšys, trumpamakštė rūgtis.
≤49,9% – dirvinė karpažolė, vaistinė žvirbliarūtė, vijoklinis pelėvirkštis, dirvinis garstukas, dirvinė pienė, daržinė žliūgė, dirvinė čiužutė, dirvinė našlaitė.

 

 

Skirtas profesionaliam naudojimui.