HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos: florasulamas 6,25 g/l ir 2,4-D 2-etiloheksilo-esteris 452,5 g/l

Preparato forma: koncentruota suspensija

Mustang® – susideda iš dviejų veikliųjų medžiagų: florosulamo ir 2,4-D 2-etyloheksilo-esteris.

Mustang® – sisteminis herbicidas skirtas sudygusioms vienmetėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose. Labai gerai naikina šias piktžoles: kibiuosius lipikus, ramunes, daržines žliūges, dirvines usnis, rapso pabiras ir kitas dviskiltes piktžoles. Herbicido veikliosios medžiagos į piktžoles patenka per lapus. Florosulamas sustabdo piktžolių amino rūgščių sintezę, o 2,4-D 2 – etyloheksilo-esteris veikia, kaip auksinų grupės herbicidas, sustabdantis piktžolės ląstelių augimą.

 

Labai jautrios piktžolės (> 95 % ):                          Jautrios piktžolės:                                 Silpnai jautrios piktžolės:

Rugiagėlės                                                               Dirvinės našlaitės                                     Vaistinės žvirbliarūtės

Baltosios balandos                                                    Raudonžiedės notrelės

Dirvinės pienės                                                         Paprastosios kiaulpienės

Dirvinės nemiršėlės                                                   Veronikos

Dirvinės usnys                                                          Dirviniai asiūkliai

Kibieji lipikai                                                             Dirvinės aklės

Daržines žliūgės                                                        Dirvinė karpažolės

Aguonos

Dėmėtieji rūgčiai

Vijokliniai rūgčiai

Dirviniai bobramuniai

Dirvinės čiužutės

Ramunės

Trikertės žvaginės

Dirviniai ridikai

Garstukai

Rapso pabiros

 

Skirtas profesionaliam naudojimui.