FUNGICIDAS

Veiklioji medžiaga: epoksikonazolas 125 g/l

Preparato forma: koncentruota suspensija

Rubric yra efektyvus sisteminis fungicidas, pasižymintis ilgalaikiu apsauginiu ir gydomuoju veikimu prieš svarbiausias lapų ir varpų ligas žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose,  žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose, žieminių rugiuose, avižose bei cukriniuose runkeliuose.
 

Skirtas profesionaliam naudojimui.