HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos: klomazonas 360 g/l

Preparato forma: kapsulių suspensija

Kalif 360 CS yra dirvinis herbicidas, skirtas kai kurioms dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti bulvėse, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose iki sudygimo.

Kalif 360 CS visada naudojamas prieš sudygimą. Po purškimo, klomazonas suformuoja plėvelę žemės paviršiuje stipriai sukibdamas su dirvožemio dalelėmis. Piktžolės, dygstančios iš gilesnio dirvos sluoksnio, gal būti mažiau jautrios herbicidui, nes šaknų sistema vystosi gilesniame dirvos sluoksnyje. Dygdamos piktžolės prasiskverbia per herbicidų padengtą dirvos sluoksnį, tokiu būdu absorbuodamos herbicidą per ūglius ir šaknis.

Kalif 360 CS yra dirvinis herbicidas, kuris gali būti naudojamas visose žieminių ir vasarinių rapsų bei bulvių veislėse. Ražienos, grumstuotas bei sausas dirvožemis gali sumažinti herbicido poveikį piktžolėms. Augalai, kurie purškimo metu yra sudygę, gali būti stipriai pažeisti.

Jautrios: (efektyvumas >90%) – dirvinė čiužutė, trikertė žvaginė, kibusis lipikas, baltasis šakinys, juodoji kauliauogė.

Vidutiniškai jautrios: (efektyvumas 90-70%) – gausiasėklė balanda, paprastoji rietmenė, švelnusis snaputis, vijoklinis pelėvirkštis, trumpamakštis rūgtis, dėmėtasis rūgtis, paprastoji žilė, dirvinė pienė, persinė veronica, daržinė žliūgė, raudonžiedė notrelė, dirvinė karpažolė.

Vidutiniškai atparios: (efektyvumas 70-40%) – baltoji balanda, raudonžiedis progailis, plačioji balandūnė, rapsas, vaistinė ramunė, vaistinė žvirbliarūtė, dirvinė aklė, bekvapis šunramunis, dirvinė neužmirštuolė,  aguona birulė, vienmetė miglė, paprastoji takažolė, dirvinis garstukas, dirvinė našlaitė, gebenlapė veronika.

 

 

Skirtas profesionaliam naudojimui.