HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: tribenuronmetilas 500 g/kg

Preparato forma: vandenyje tirpios granulės

Trimmer 50 SG yra sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose.

Trimmer 50 SG yra sisteminio veikimo herbicidas, kuris veikia piktžoles pagrinde per lapus ir šiek tiek per šaknis. Naikina platų spektrą dviskilčių piktžolių. Jos sustoja augusios keleto valandų bėgyje po purškimo. Chlorotinės dėmės, apmirę augalai ir kiti vizualūs požymiai pastebimi tik po 1-3 savaičių, priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Mažiau jautrios piktžolės nesunaikinamos, bet stipriai pristabdomas jų augimas.

 

Sąlygos, lemiančios mažesnės (kairėje) ar didesnės (dešinėje) preparato normos pasirinkimą.

Jautrios piktžolių rūšys Atsparios piktžolių rūšys
Javai stelbia piktžoles, tankus pasėlis Retas pasėlis
Pakankama dirvos drėgmė Sausa dirva
Negausi piktžolių įvairovė Didelė piktžolių įvairovė
Mažos piktžolės Peraugę piktžolės
Kokybiška purškimo technika Prastesnė purškimo kokybė
Pakankama santykinė drėgmė (>80 %) Maža santykinė drėgmė (<80 %)

 

Skirtas profesionaliam naudojimui.