Loading...

Dirvožemio savybių įtaka augalų atsparumui ligoms

Trąšų ir augalų apsaugos priemonių naudojimas – svarbus antropogeninis veiksnys, veikiantis dirvožemį. Mokslininkai ir patys žemdirbiai pastebi, kad dėl to pradeda mažėti biologinė dirvožemio įvairovė. Žinoma, sieti tai tik su trąšomis ir pesticidais būtų netikslinga, prisideda sėjomainos nesilaikymas, neracionalus žemės dirbimas, vyrauja trumpos rotacijos augalai, bet didžiausias vaidmuo tenka cheminėms priemonėms. Rezultatas: pažeidžiama [...]

Šaknys – augalų smegenys

Diskusijos su žemdirbiais dažniausiai pakrypsta augalų mitybos klausimais. Niekas nepaneigs mineralinių mitybos elementų svarbos formuojant augalų produktyvumą. Trąšų reikšmė įrodyta seniai ir tai įrodo pagamintų ir parduotų trąšų kiekiai. Analizuojant literatūrą, visuomet įdomu atkreipti dėmesį, kaip buvo vertinamos trąšos skirtingais laikotarpiais. Nereikia turėti sukaupus daug patirties, kad suprastum, kaip laikas ir aplinkybės keičia [...]

Ormin K plus stabilizuoja dirvožemio būklę

Dar kartą apie Ormin K plus. Tai ne trąša, preparatas veikia kaip dirvožemio gerintojas ir biokatalizatorius bei biostimuliatorius augalams. Preparato naudojimas yra vienas iš būdų aprūpinti augalus ir dirvožemį būtinais mitybos elementais, vitaminais ir mikroelementais. Ormin K plus ne tik aktyvuoja augalų biomasės formavimąsi, bet tuo pačiu didina dirvožemio derlumą. Papildomas pranašumas – [...]

Kompleksinės technologijos – ekonomiškai efektyvi ūkio veikla

Pasibaigus javapjūtei ūkininkai rūpinasi, kad augalinės liekanos netrukdytų sėjai ir augalų augimui. Dėl to tam tikra dalis ūkininkų augalines liekanas įvardina kaip problemą. Matome daug atvejų, kai šiaudai paprasčiausiai išvežami iš lauko. Tačiau dėl tokios praktikos prarandami didžiuliai maisto medžiagų kiekiai, ypač anglies ir azoto. Šie augalams gyvybiškai svarbūs elementai tiesiog išmetami, o [...]

Ne tik sėklų kokybė, bet ir jų paruošimas nulemia augalų produktyvumą

Dirvožemio mokslo specialistai ir agrochemikai nuolat karštai ginčijasi. Dirvožemio specialistai įrodinėja, kad augalai gali pasisavinti maistą tik struktūringame dirvožemyje, išraizgytame šaknų, praturtintame deguonimi ir mikroorganizmais. Jie siūlo sėjomainas, kurias taikant dirvožemio struktūra ir derlingumas atsistato periodiškai auginant dirvožemį gerinančius augalus. Agrochemikai, priešingai, ignoruoja struktūrą ir mikroorganizmus, kovoja už gausų ir subalansuotą dirvožemio tręšimą [...]

Ormin K plus – augalų gyvybingumo šaltinis

Ką reikėtų žinoti apie huminių rūgščių preparatus? Biologinį humuso centrą sudaro huminės ir fulvo rūgštys. Huminės rūgštys – natūralūs organiniai junginiai, aprūpinantys dirvožemį koncentruotomis dirvožemiui būtinomis maisto medžiagomis, vitaminais ir mikroelementais. Tai sudėtingos molekulės, natūraliai esančios dirvožemyje, durpėse, vandenynuose ir gėlo vandens telkiniuose. Geriausiu huminių rūgščių šaltiniu laikomi leonarditai. Huminės rūgštys iš leonerditų [...]

echo Avada()->settings->get( 'space_body' ); ?>